Zarys historii Koła Terenowego Nr 32 przy Oddziale PTTK im. M. Rachwała w Rzeszowie.

Stan na koniec 2018 roku

Jak wiadomo, w 1950 r. powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Natomiast w 1952 r., czyli 2 lata później, powstało Koło Terenowe przy ówczesnym Wojewódzkim Zarządzie Przemysłu Terenowego w Rzeszowie. Członkami tego Koła byli pracownicy w/w firmy, jak również osoby z innych zakładów pracy. Pierwszym prezesem został wybrany kol. Michał Ordyniec. W 1953 roku do tego Koła została przyjęta kol. Anna Leszczyńska, członek honorowy PTTK. Według przekazów kol. Antoniego Hadały, Koło zostało założone przez grupę entuzjastów turystyki motocyklowej, chociaż w miarę przybywania nowych członków powstawały inne sekcje zainteresowań. W 1956 roku w ramach porządkowania nazewnictwa kół i klubów, omawiane Koło otrzymało nazwę Koło Terenowe Nr 32 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie. Po okresie pewnego zastoju w działalności, 15 marca 1959 roku wybrano nowe władze Koła z kol. Tadeuszem Tonderą jako prezesem. Od 1993 do 2004 roku prezesem Zarządu Koła był, nieżyjący już, kol. Bogusław Zarzycki, który zainicjował szereg imprez w Kole, kontynuowanych do dzisiaj. 22 listopada 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Koła, na którym wybrano kolejny zarząd. Jest to już 27 kadencja władz, natomiast w listopadzie 2008 roku wybrano kolejny zarząd na 28 kadencję. Na koniec grudnia 2006 roku do Koła należały 342 osoby., na koniec 2007 roku 365, natomiast na koniec 2008 roku Koło liczyło 435 osób. Natomiast na koniec 2013 r. Koło liczyło 522 osoby, a na koniec października 2014 r. - 574 osób. Na koniec 2018 roku, do Koła należało 735 osób. Jest to najliczniejsze Koło w Oddziale PTTK im. M. Rachwała w Rzeszowie.Biorąc pod uwagę datę powstania Koła, w 1997 obchodzono uroczyście 45-lecie, a w 2002 roku 50-lecie. Bardzo uroczysty charakter miały obchody 60-lecia Koła Terenowego nr 32 w 2012 r. Oprócz gwiaździstego zlotu w Pstrągowej, wydany został specjalnu numer Wędrowca Małopolskiego - 26 (212 stron), gdzie znalazło się dużo zdjęć, dużo wspomnień i opisów różnych wycieczek i wydarzeń. Prezes KT 32, kol. Andrzej Wesół, wykonał olbrzymią pracę, dokonał przeglądu materiałów archiwalnych, odnalazł ciekawe dokumenty, które umieszczono w we wspomnianym wydawnictwie. Kol. Tadeusz Gałązka był inspiratorem wykonania z okazji 60-lecia, odznaki KT32. Kolejna rocznica to 65-lecie Koła, obchodzone w 2017 roku. Uroczystości te odbyły się w Dylągówce, w gospodarstwie agroturystycznym "Boska Dolina", dokąd uczestnicy imprezy doszli z kilku różnych miejsc (gwiaździsty zlot). Byly również odznaczenia i dyplomy, dla zasłuzonych działaczy. . Inną ważną rocznicą obchodzoną w Kole w 2014 r., to 50-lecie rajdu "Jesień w Beskidzie Niskim". Z tej okazji urządzona została okolicznościowa wystawa w budynku naszego Oddziału.

Formy działalności Koła Terenowego Nr 32:
1.Rajd „Jesień w Beskidzie Niskim”. I Rajd „Jesień w Beskidzie Niskim” odbył się w 1965 roku. Odbywa się do chwili obecnej bez przerwy, czyli w 2006 roku odbył się XLII Rajd, w 2007 XLIII, XLIV w roku 2008, natomiast w 2014 była to L (50-ta) edycja. Natomiast w 2018 roku, była to LIV (54-ta) edycja tego rajdu. W Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Rzeszowie znajdują się znaczki z wszystkich kolejnych rajdów. Należy dodać, że rajdy o numerach 1 do 5, były organizowane wspólnie z działaczami Koła PTTK Nr 6 z Gorlic. Natomiast w latach 1976 – 1982 organizatorem rajdu był ZO PTTK w Rzeszowie. Z dokumentów wynika, że najwięcej osób brało udział w IV edycji Rajdu (500 osób). Inne najbardziej liczne to: III- 384 osób, XI – 299 osób, XIX – 304 osoby. W ostatnich edycjach uczestniczy przeciętnie ok. 200 osób. 280 osób, XXIV – 380 osób, XXVI – 293 osoby, XXVII – 340 osób, XXVIII – 302 osoby. W ostatnich rajdach brało udział po ok. 200 osób.
2.Rajdy z cyklu „Poznajemy Parki Narodowe” (8).
3.Rajdy „Poznajemy uzdrowiska” (8).
4.Rajdy do źródeł rzek (13)
5.Od 1985 r. wspólnie z Kołem Przewodników organizowany jest w styczniu „Wieczór Kolęd”.
6.Od 1992 r. organizowane są w grudniu dla najmłodszych dzieci „Mikołajki”, w 2018 roku odbyła się 27-ma edycja.
7.Rajdy „Listopad w górach” - 25-ty w 2014 r., 29-ty w 2018 r.
8.Rajdy „Śladami cmentarzy I wojny światowej” (6).
9.Cykl wycieczek "Zielono mi", "SPINACZ", Korona Pogórza Karpackiego.

10.Inne wycieczki autokarowe i piesze (Korona Roztocza, Szlakiem zabytków UNESCO).

11.W ostatniej kadencji (od 2016 r.), pojawiły sie nowe cykle, takie jak Wokół komina, Łemkowska fiksacja, przekraczamy granice, Od kropki do kropki.
Działalność Koła, historia Koła jest opisana w niżej wymienionych wydawnictwach:
1.Agnieszka Wałach, Bogusław Zarzycki, Stanisław Polański 45 lat Koła Terenowego Nr 32 w Rzeszowie, Oddział PTTK w Rzeszowie, Rzeszów 1997

2.Lucyna Zięba, Jacek Zięba Jubileusz 50-lecia Koła Terenowego Nr 32 w Rzeszowie
Oddział PTTK w Rzeszowie, Rzeszów 2002 r.

3.Władysław Ziemliński, Agnieszka Wałach, Stanisław Polański 50 lat Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie, Oddział PTTK w Rzeszowie, Rzeszów 1998.

4.Wędrowiec Małopolski nr 26 Jubileusz 60-lecia Koła 32, Rzeszów 2012

Wszystkie w/w wydawnictwa są dostępne w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, w budynku Oddziału PTTK.